Referenser

Digitalt näringsliv

Att det vi köper har breddats ifrån några få kategorier av varor och tjänster till att numera involvera det mesta gör att vi inte ens ser det som någonting speciellt när vi köper saker och ting på nätet. Vi säger helt enkelt ”Jag har köpt x och y” utan att säga att vi har köpt det just via nätet.

Share this post: