Språk och bilder på nätet

För de äldre generationerna var och är kanske datorn i viss utsträckning en leksak och en effektiv skrivmaskin. Dock är det mycket som hänt inom teknisk innovation och en hel del av det som sker i samhället går just vägen över datornätverk och virtuella platser.