Tips

Forskning och utveckling skapar mervärde

Västkusten är en av de forsknings tätaste regioner i Europa. Här finns avancerad tillverkningsindustri och samverkan mellan näringsliv, akademi och offentligt ägda verksamheter. Det skapar innovation och kompetens som stärker regionens konkurrenskraft.