Blogg

Mobilt internet

Att ha en mobiltelefon var någonting som inte ens gick att föreställa sig för ett antal år sedan. Det är inte långt tillbaks till tiden av mynttelefoner runt omkring på stan och vid stationer. Detta är en verklighet som de yngre inte ens har ett minne av vilket kan tyckas skrämmande för vissa även om det vittnar om snabb utveckling.

Sverige var relativt tidiga med mobiltelefoner, men när det gällde att ta dessa telefoner vidare till nya användningsområden, gick det ganska långsamt. I dagsläget finns det en hel del smarta telefoner ute i handeln och vi har sedan en tid gått förbi den tid då det var fler traditionella telefoner än smarta sådana. De siffror som finns kring hur många som använder internet i sina telefoner, säger en hel del om situationen.

”Även om man kunde använda sig av internet även på äldre mobiltelefoner, var det i och med telefoner som det hela fick en egentlig användning.”

Först 2010 kom den stora ökningen användare som drog nytta av internet i telefonen och statistiken har sedan fortsatt att peka rak upp! Mellan 2009 och 2013 var det fråga om en stegring från 19 till 65 procent vilket inte verkar vara en kulmen utan en milstolpe på vägen.