Tips

Uppvärmning genom eldning

I Europa har vi en lång tradition av uppvärmning genom eldning, även om modern teknik och tillgång på billig el har medfört att de flesta hushåll nu för tiden använder sig av el och olja för den primära uppvärmningen av huset.