Webbutveckling

Hur man utformar sina webbsidor

Webbutveckling är en mycket flexibel karriär som gör det möjligt för dig att skapa ett brett utbud av webbsidor. Det kan vara ett givande yrke och ett bra sätt att tjäna pengar som frilansare.

Vad är webbutveckling?

En webbsida är det mest grundläggande elementet i en webbplats. Den består av en serie taggar (som kallas HTML) som definierar dess layout och format. Det är grunden för webbutveckling och är ett krav för alla webbplatser, oavsett hur enkla de är.

Vad är de olika typerna av webbutveckling?

De vanligaste typerna av webbutveckling är front-end, back-end och serverless. En front-end webbutvecklare använder språken Hypertext Markup Language (HTML) och Cascading Style Sheets (CSS) för att skapa en webbsida som är lätt att läsa och navigera. Backend-utvecklaren använder programmeringsspråk som JavaScript för att lägga till funktionalitet till en webbapplikation, som kan användas för att automatisera processer eller skapa interaktiva funktioner.

Varför ska jag ta en kurs i webbutveckling?

Webbutveckling är en mycket önskvärd och efterfrågad karriär. Den är välbetald och kan leda till högre inkomster om du tar en yrkescertifiering eller bygger upp en framgångsrik frilansverksamhet.

Hur man blir webbutvecklare

Det första steget för att bli webbutvecklare är att lära sig grunderna inom området. Du kan komma igång genom att skriva in dig på ett kodningsbootcamp, antingen personligen eller online.

Hur man utformar sina webbsidor

En webbdesigner eller webbutvecklare arbetar tillsammans med en kund för att utveckla en webbplats som representerar kundens behov och vision. Designfasen innebär att man skapar en prototyp av webbplatsen med färgscheman, logotyper och andra estetiska funktioner. När designen är godkänd går utvecklaren över till utvecklingsfasen.

Vad är utveckling av webbapplikationer?

  1. Väckapputveckling är ett sätt att bygga en applikation som kan användas på en mängd olika enheter.
  2. Det eliminerar plattformsspecifika krav på utvecklare och möjliggör större flexibilitet i designen.
  3. Väckappar är lätta att utveckla och är kostnadseffektiva.
  4. De ger också en bra användarupplevelse..

Steg i utvecklingen av webbappar

Väckapputveckling är processen för att utveckla en mobil eller webbapplikation. Den omfattar många steg och de viktigaste är att bestämma det problem som ska lösas, definiera lösningen, testa idén och skapa en prototyp.

Första steget: Få ett problem ur huvudet

De bästa webbapparna är inte de som har kommit upp från ingenstans. De är lösningar på ett problem som människor har dagligen.

Identifiera din målgrupp

Nästa steg är att identifiera din målgrupp och fastställa deras behov. Genom att göra detta får du en uppfattning om huruvida din idé behövs på marknaden eller inte och vilka funktioner den bör ha för att vara effektiv.

Sök efter dina konkurrenter

Under den här fasen måste du göra en grundlig undersökning av dina konkurrenter för att förstå deras styrkor och svagheter. Detta kommer att hjälpa dig att skapa en bättre och mer tilltalande produkt.

Bygg din wireframe

För att påbörja den faktiska utvecklingen av din webbapplikation måste du bygga en wireframe. Detta är en skärmritning eller ett sidschema som ger dig en idé om hur den slutliga applikationen ska se ut.

Använd dina kunskaper om HTML, JavaScript och CSS för att strukturera layouten på din webbplats och tillhandahålla interaktiva element som kommer att tilltala dina kunder. Du kan också skapa en prototyp av din idé för att få feedback från användarna och göra nödvändiga justeringar.

När du har en wireframe eller prototyp av din webbapplikation är det viktigt att testa appen för att se till att den uppfyller dina mål och visioner. Detta är det mest avgörande steget i utvecklingen av en webbapp eftersom det ger dig ovärderlig feedback om hur din app bör utformas för att uppfylla din målgrupps behov.

Hur man blir en WordPress-utvecklare

WordPress är ett gratis innehållshanteringssystem (CMS) med öppen källkod som driver 34 % av alla webbplatser och 60 % av alla bloggar. Det driver också över 40 % av alla företagswebbplatser. Plattformen har utvecklat ett robust ekosystem av plugins, teman och andra verktyg som gör det lättare för utvecklare att bygga webbplatser.

En WordPress-utvecklare är en professionell person som arbetar med plattformen för att skapa block, plugins, teman och andra verktyg som utökar dess funktionalitet eller bidrar till WordPress Core. De hjälper också kunder att bygga och underhålla sina WordPress-webbplatser.

För att bli WordPress-utvecklare måste du ha goda kunskaper om webbteknik. Detta inkluderar förståelse för hur HTML, CSS och PHP fungerar tillsammans för att generera en webbplats. Du kan lära dig dessa färdigheter genom att ta online-kurser eller gå med i en programmeringsklubb.

* Struktur – Det bästa sättet att se till att din kod är läsbar och felfri är att organisera den på ett strukturerat sätt. Detta gör det lättare för andra utvecklare att förstå ditt tema eller plugin.

** Skriptspråk — Det är viktigt för WordPress-utvecklare att förstå hur skriptspråken PHP och JavaScript fungerar. Med dessa språk kan du utföra uppgifter i servern och skicka tillbaka förfrågningar i form av HTML.

*** Task runner — En task runner kan spara tid när det gäller att automatisera uppgifter som CSS-förbehandling och JavaScript linting. Dessa uppgifter kan vara repetitiva, så om du använder ett verktyg som kan köra flera uppgifter samtidigt kan du spara mycket tid och förebygga fel.