Blogg

Nytt och grönare

Det är Svensk förgasningscentrum som tillsammans med flera universitet ska försöka ta fram en teknik som gör det möjligt att enklare kunna skapa ett drivmedel som baseras på biomassa (så som skogsavfall). Man har gett projektet ett mål på tjugo år (år 2030) för att kunna ersätta de oljebaserade drivmedlen som idag används till en utsträckning av 94 % i Sverige.

De 540 miljoner kronorna ska räcka i tio år och finansieras bland annat av 23 företag som anser projektet som viktigt och vitalt för att komma framåt i utvecklingen kring drivmedel men även Energimyndigheten och en del universitet.

Drivmedlet som man har stora förhoppningar om att kunna utveckla fram ska användas inom skogsindustrin för att driva de lastbilar och bilar som är inblandade i arbetet i skogen. Man har även förhoppningar om att kunna använda tekniken ibland annat pappersbruk och andra industrier för att även där producera drivmedel på restprodukter.