Blogg

Ökat spam

Det har under den pågående sommaren 2011 blivit ett ökat spam från bland annat bedragare som uppger sig komma från VISA, Mastercard eller Western Union. Mailen riktar sig inte mot någon speciell målgrupp utan det är alla typer av mailadresser som blivit drabbade. Vad som är formulerat i dessa spam via mail är oftast att avsändarna ber oss ändra känslig information på deras webbsida. Typen av spam är inte ny av sitt slag men många nya metoder används för att komma förbi diverse spamfilter.

Uppmaning att verifiera ändringar

I de spam som kommer från ”Western Union” uppmanas användaren att kontrollera ändrade personuppgifter, något som självklart inte är korrekt. Det som gör att dessa typer av spam kommer igenom diverse filter är bland annat att de byter den avsändande domänen så att mailklienten hela tiden tror att det är ett nytt mail från en ny domän – något som inte stämmer så dessa domäner som mailet sägs komma från inte existerar. Domänen är till för att vilseleda mottagaren som kan komma att tro att det är en riktig domän. Oftast är det ovana datoranvändare som blir drabbade ekonomiskt då det kan hända att de fullföljer de instruktioner som mailen innehåller.